De Meesterproef van de Vlaamse Bouwmeester

De Meesterproef geeft jonge Vlaamse ontwerpers en kunstenaars de kans kennis te maken met de overheid als bouwheer en overheidsopdrachten uit te voeren.

 

Tegelijkertijd helpen ‘de ontwerpers van de toekomst’ zo mee aan de kwalitatieve uitbouw van het patrimonium van de overheid. De Meesterproef is een procedure waarbij jonge architecten en kunstenaars werken aan een ontwerpvoorstel dat beantwoordt aan de projectdefinitie die door de bouwheer in samenspraak met het team Vlaams Bouwmeester werd opgemaakt. Het gaat hierbij om relatief kleine opdrachten, waarbij het ereloon onder de 67.500,00 euro (exclusief BTW) blijft. De begeleiding is in handen van een aantal ervaren mensen uit de architectuur en kunstwereld.

In een kort maar zeer intensief werkproces moeten ze aantonen dat ze over de juiste procesgerichte attitude beschikken om op de verwachtingen van de bouwheer in te spelen. De Meesterproef maakt getalenteerde jonge ontwerpers vertrouwd met de werking van de administratie en zwengelt een interactie aan die alle betrokkene sensibiliseert en stimuleert. Hij is dan ook een belangrijke indicator voor de ambities van het huidige architectuurbeleid. De meesterproef waarborgt immers dat het kwaliteitsstreven van de overheid ook in de toekomst in haar architectuur gestalte zal krijgen.