Historiek van de Meesterproef

MP1999 – MP2001 – MP2001kunst – MP2003 – MP2005 – MP2007

 

De Meesterproef is een proces dat zich bij elke nieuwe editie opnieuw in vraag probeert te stellen. Het werd in 1999 voor het eerst georganiseerd in Vlaanderen, voor zes pas afgestudeerde architecten en evenveel overheidsopdrachten in het Vlaamse landsgedeelte. De Meesterproef is geëvolueerd van deze beperkte groep van 6 architecten naar een verzameling van een twintigtal pas afgestuurde architecten, kunstenaars, landschapsdeskundigen en ruimtelijk planners. 

 

De uitgangspunten van het programma voor Brugge, culturele hoofdstad 2002, leken het ideale aanknopingspunt voor de Meesterproef 2000 voor jonge kunstenaars. Dit nieuwe initiatief paste binnen een beleid waarbij in het kader van bouwprojecten het vernauwen van de kloof tussen de Vlaamse overheid als opdrachtgever en jonge ontwerpers en kunstenaars centraal staat. In de volgende edities is het onderscheid tussen de Meesterproef Kunst en Architectuur weggevallen. De focus ligt hierdoor op een integrale benadering van architectuur en kunst.

 

De edities Meesterproef 2001 en 2003 werden georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Rijksbouwmeester. De projecten lagen verspreid over Vlaanderen en Nederland waardoor Vlaamse en Nederlandse architecten werden verdeeld over Vlaamse en Nederlandse opdrachtgevers. Bij de Meesterproef 2005 waren de projecten weer beperkt tot Vlaanderen en werkten er 7 architecten en 6 kunstenaars aan 8 projecten.

 

De Meesterproef  2007 heeft zich voor de eerste keer op projecten toegespitst binnen 1 stad, daar waar bij de andere meesterproeven de locaties verspreid lagen over Vlaanderen. De stad Kortrijk heeft bij de laatste Meesterproef de rol van opdrachtgevend bestuur opgenomen en heeft de ontwerpers laten werken op verschillende sites in de stad. In 2010 stelde de stad Gent zich kandidaat als opdrachtgever voor 7 kleine, maar strategisch belangrijke projecten in de stad. Verschillende ontwerpers werkten per project in wedstrijdverband.

 

Het is duidelijk dat de formule sinds de eerste editie een aantal ingrijpende veranderingen onderging, maar het uitgangspunt bleef ongewijzigd : het is een belangrijke doelstelling van de Vlaamse overheid om jong talent de kans te geven ervaring op te doen. Het is dan ook de doelstelling om de Meesterproef telkens een nieuw karakter te geven en in te spelen op de specifieke vraag van ontwerpers, kunstenaars, opdrachtgevers en begeleiders. Het evaluatiemoment op het einde van elke meesterpoef is dan ook de aanzet voor de volgende…