Lokale ondersteuning

De Vlaamse Bouwmeester hecht veel belang aan het ondersteunen van de lokale overheden bij het realiseren van projecten van architectuur, publieke ruimte, landschappen, infrastructuren kunst, meubelontwerp en interieur.

Zij realiseren in Vlaanderen immers een veel groter en gevarieerder bouwvolume dan de Vlaamse overheid. Bovendien hebben lokale projecten een algemene en zichtbare impact op de dagelijkse leefomgeving van de burger. Lokale overheden omvatten niet alleen de steden en gemeenten, maar ook OCMW's, kerkfabrieken, intercommunales, bisdommen, provincies, …

 

Het team van de Vlaamse Bouwmeester wil een actief stimuleringsbeleid voeren en bijzondere aandacht besteden aan lokale projecten. In eerste instantie zal het de bestaande expertise verder uitbouwen in functie van de vraag naar kwaliteit van de lokale overheden.

 

De Vlaamse steden en gemeenten - als beleidsmakers en als bouwheren - zijn daarbij de sturende en beslissende factor. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de kwaliteit van het opdrachtgeverschap, het overleg met de betrokken partijen en het lokale architectuurbeleid als onderdeel van een kwaliteitsvolle leefomgeving 

 

Heeft u een vraag over de lokale ondersteuning van de Vlaamse Bouwmeester?

  • U bent een lokale opdrachtgever en u wilt de Vlaamse Bouwmeester betrekken bij uw project?
  • U hebt binnen de gemeente een ambitieus project en u had graag advies over hoe u dit best aanpakt?
  • U had graag geweten welke mogelijkheden er zijn voor het selecteren van een ontwerper voor uw project?

 

Hiervoor neemt u contact met het Team Vlaams Bouwmeester.