Werkwijze van de kunstcel

Op basis van haar opgebouwde ervaring tijdens de voorbije jaren heeft de kunstcel een ‘stappenplan’ uitgewerkt, waarvan de grote lijnen bij elk kunstproject worden gevolgd. De aanpak van elke kunstopdracht afzonderlijk wordt echter samen met de betrokken actoren op maat van het project geschreven. In onderstaand document kunt u een overzichtelijk stappenplan raadplegen dat meer duidelijkheid geeft over de verschillende onderdelen in het traject dat kan doorlopen worden en over de verschillende elementen die niet mogen vergeten worden. De samenstelling van de selectiecommissie, de opdrachtformulering, het artistieke basisconcept,… , het komt allemaal aan bod in het onderstaand stappenplan dat de voorbije jaren zijn nut bewezen heeft. Gaandeweg heeft de kunstcel aan de verschillende onderdelen kunnen sleutelen zodat dit een volledig en algemeen schema is geworden.

 

Stappenplan

Belangrijk is dat het een flexibele leidraad blijft, waarvan altijd kan worden afgeweken en die altijd op maat van het project kan worden aangepast. De kunstcel zal via een wisselwerking tussen beleid en praktijk blijven streven naar het vereenvoudigen van de zoektocht naar het  juiste kunstwerk

 

Informatie over de wetgeving betreffende kunstintegratie  

 

Een simpele telefoon of email volstaat om een afspraak te maken waarop uw project en de mogelijke kunstintegratie kan besproken worden. Zowel over de vorm van kunstintegratie, als over mogelijke kunstenaars kan u advies inwinnen.