Kunst in Opdracht

Van bij het aantreden van de eerste Vlaamse Bouwmeester in 1999 is er binnen het team van de Bouwmeester een kunstcel actief. Die kunstcel ondersteunt de bouwmeester met betrekking tot het beleid en de praktijk van kunst in opdracht, waarbij de vraag naar de relatie tussen kunst, architectuur en context centraal staat. Een artistiek adviseur met een mandaatfunctie stuurt, in nauwe samenwerking met de artistiek coördinator, de werking inhoudelijk aan.

 

Publieke opdrachtgevers kunnen bij de kunstcel terecht voor advies over de voorbereiding en het opstarten van de selectieprocedure van kunstopdrachten. Omwille van de complexe wisselwerking tussen opdrachtgever, ontwerper en kunstenaar biedt de kunstcel als bemiddelaar ook haar deskundigheid aan bij het opvolgen van de realisatie van de geselecteerde kunstprojecten. Tenslotte legt de kunstcel een inventaris van gerealiseerde kunstopdrachten aan met het oog op adviesverlening over behoud en beheer van kunstwerken gerealiseerd in het kader van het decreet.

 

Naast de rechtstreeks met de kunstopdracht verbonden dienstverlening, werkt de kunstcel mee aan de Meesterproef, de Open Oproep en de Prijs Bouwheer. Voor kunst in de publieke ruimte werkt de kunstcel door middel van artistiek onderzoek en concrete experimenten aan het ontwikkelen van een langetermijnvisie.

Met de kunstcel timmert de Vlaamse bouwmeester met andere woorden aan een positie en beleid voor een geïntegreerde aanpak van bouwprojecten waarbij kunst in opdracht een specifieke rol speelt. De kunstcel ambieert vanuit algemeen artistiek oogpunt het volgende: het stimuleren van eigentijdse kunst, het creëren van opportuniteiten om de ontwikkelingen en de kwaliteit van het artistiek tijdsbeeld te bevorderen en dit via kunstopdrachten voor het gebouwenpatrimonium van de Vlaamse overheid.

 

Over de kunstcel, haar werking, historiek en doelstellingen bracht de Vlaamse Bouwmeester in 2006 het boek ‘Kunst in Opdracht 1999-2005’ uit.