Wegwijs in de instrumenten

Toen de eerste Vlaams Bouwmeester werd aangesteld maakte hij de keuze om niet zelf in te staan voor het ontwerpen van het overheidspatrimonium. Dit zou een te nadrukkelijke en herkenbare stempel drukken op de overheidsgebouwen waardoor deze steeds met een specifiek mandaat en een specifiek bouwmeester verbonden zouden zijn.

In de plaats daarvan werd er in grote lijnen een beleid opgesteld waaraan verschillende doelstellingen werden gekoppeld. Voor elke doelstelling werd er een instrument op maat ontwikkeld.

 

De Open Oproep

een selectieprocedure waarbij de Vlaams Bouwmeester de opdrachtgever bijstaat in de zoektocht naar een kwalitatieve ontwerper.
 

De Meesterproef

biedt jonge ontwerpers de kans om via een overheidsopdracht ervaring op te doen. Deze jonge ontwerpers en hun opdrachtgevers kunnen rekenen op extra ondersteuning.

 

De adviesverlening

probeert de Vlaams Bouwmeester in te spelen op een brede waaier van vragen aangaande architectuur-, infrastructuur-, landschaps- en stedenbouwkundige projecten. Dit zijn projecten die verplicht advies behoeven, projecten die vrijblijvend ter advies kunnen voorgelegd worden, vragen betreffende jury’s en selecties of andere vragen waar de Vlaams Bouwmeester een antwoord op kan geven.

De prijs bouwheer

stimuleert het voorbeeldig opdrachtgeverschap en bekroont elke 2 jaar projecten waar de opdrachtgever een belangrijke bijdrage leverde in het zoeken naar kwaliteit.

 

De kunstintegratie

De Vlaams Bouwmeester heeft ook als doelstelling om kunstintegratie van bij de start van het proces te betrekken. Er is dan ook een specifieke cel opgericht die zich met alle vragen aangaande kunst, bezighoudt.

 

De lokale ondersteuning 

Omdat er bij steden, gemeenten, OCMW’s,… veel vraag is naar ondersteuning in de verschillende fasen van het ontwerpproces, biedt de Vlaams Bouwmeester voor hen een specifiek contactpunt via de lokale ondersteuning.

 

Het onderzoek 

Om een duidelijk en gefundeerd standpunt te kunnen innemen is het voor sommige projecten noodzakelijk om meer gericht onderzoek te verrichten. Ook voor het onderbouwen van een specifiek beleid kan meer onderzoek noodzakelijk zijn. Daarom schrijft de Vlaams Bouwmeester onderzoeksprojecten uit ter ondersteuning van zijn beleid.