Advies op vraag

Publieke opdrachtgevers kunnen alle vraagstukken van esthetische of architectonische aard voor advies voorleggen aan de Vlaamse Bouwmeester of de Vlaamse Bouwmeester uitnodigen voor een gesprek. Dit verzoek om advies kan betrekking hebben op projectdefinities, schetsontwerpen of ontwerpen, ontwerpers, juryleden,… . Het onderwerp van deze adviesvraag kan met andere woorden zeer ruim beschouwd worden. De oplijsting van volgende projecten is niet beperkend, noch naar omvang, noch naar onderwerp van de vraag. De Vlaamse Bouwmeester wil graag de dialoog aangaan met opdrachtgevers die bereid zijn te zoeken naar kwaliteit, een sociale dimensie, een integrale benadering of gewoon een klankbord.

 

  • PPS-project "Inhaalbeweging jeugdverblijfsinfrastructuur via alternatieve financiering”
  • Kwaliteitskamer De Kloef
  • Verkeerslichtendragers
  • Temsebrug
  • Leietegel
Voor meer informatie over het "Advies op vraag" kan u steeds contact opnemen met de Vlaamse Bouwmeester . Wij behandelen zo snel mogelijk uw vraag.