Jury's en selecties

De keuze van de juiste ontwerper voor een welbepaalde ontwerpopdracht speelt een cruciale rol in een bouwproces.  Alle departementen en agentschappen van de Vlaamse Overheid evenals de lokale overheden kunnen op vrijwillige basis aan de Open Oproep participeren door hun opdracht voor selectie en voordracht van ontwerpers te mandateren aan de Vlaamse Bouwmeester.

 

Maar ook buiten de Open Oproep kan de Vlaamse Bouwmeester advies verlenen bij het voordragen van kwalitatieve ontwerpers of begeleiders en de mogelijke procedures die gevolgd kunnen worden om te komen tot kwalitatieve resultaten.

 

Keuze van de procedure

De keuze voor een bepaalde procedure wordt in hoofdzaak bepaald door vijf parameters:

  • de ambitie van de opdrachtgever,
  • de complexiteit van de opgave
  • de gewenste interactie met de ontwerper
  • de beschikbare tijd
  • het beschikbaar budget
     

De Vlaamse Bouwmeester kan advies verlenen over de gepaste procedure en hierbij refereren naar andere projecten.

 

Voordragen en beoordelen van ontwerpers

De Vlaamse Bouwmeester heeft een goed inzicht in het veld van ontwerpers dat vandaag actief is in Vlaanderen en elders. Hierdoor kan hij zeer goed inschatten welke ontwerpers een bepaald project tot een goed einde kunnen brengen. 

 

Deelnemen en samenstellen van beoordelingscommissies of jury’s

Ook de samenstelling van de jury of het beoordelingscommissie speelt een belangrijke rol spelen bij de keuze van het project.  In vele selectieprocedures is de Vlaamse Bouwmeester of iemand uit zijn team de voorzitter of lid van de jury of selectiecommissie. Dit kan enkel indien de uitgangspunten van het project correct zijn en de bouwheer borg staat voor een integere en kwaliteitsvolle aanpak.

 

Voordragen van een projectregisseur

Voor complexe projecten kunnen besturen die niet over de nodige deskundigheid beschikken het advies inroepen van een externe begeleider. Deze projectregisseur is zowel in staat om strategische acties te ondernemen, zowel in het voortraject als in het natraject. Zo kan een projectregisseur projecten afbakenen en eventuele partners betrekken. Ook de kwaliteitsbewaking en het procesverloop achteraf kan onder supervisie staan van deze projectregisseur.

 

Indien u nog vragen heeft over het advies betreffende "jury's en selecties", kan u steeds contact opnemen met de  Vlaamse Bouwmeester  . Wij behandelen zo snel mogelijk uw vraag.