Advies kunstintegratie

Opdrachtgevers die kunst willen integreren in hun project kunnen steeds voor advies terecht bij de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester. Dit geldt zowel voor projecten die binnen het decreet op de kunstintegratie vallen als voor projecten die niet onder deze verplichting vallen.

 

U kan meer informatie vinden over de kunstintegratie bij het item KUNST onder intrumenten. Klik hier om meer informatie te krijgen over de integratie van kunst bij overheidsprojecten.

 

Een simpele telefoon of email volstaat om een afspraak te maken waarop uw project en de mogelijke kunstintegratie kan besproken worden. Zowel over de vorm van kunstintegratie, als over mogelijke kunstenaars kan u advies inwinnen.