De werking van het Team Vlaams Bouwmeester

Het Team Vlaams Bouwmeester is continu in evolutie, door zeer nauwgezet verder te bouwen op de fundamenten van 15 jaar publieke praktijk. Het Team Vlaams Bouwmeester ondersteunt en daagt publieke en semi-publieke opdrachtgevers uit om te durven excelleren, over beleidsgrenzen heen. 

Die constructieve ondersteuning gebeurt onder de vorm van verschillende formats:
- Door het aanbieden van een kader bij ontwerperskeuze (Open Oproep, Strategisch Advies)
- Door het focussen op thematische en urgente uitdagingen (Pilootprojecten) 
- Door het formuleren en uitwerken van nieuwe, nog ongestelde maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken aan de hand van ontwerpend onderzoek (Labo Ruimte)
- Door jonge ontwerpers een eerste voeling te geven met het publiek opdrachtgeverschap (Meesterproef)
- Door het honoreren van publieke bouwheren voor het afgelegde traject (Prijs Wivina Demeester)
- Door het bijstaan van publieke bouwheren bij de aanstelling van een kunstenaar (Kunst In Opdracht)


- Door het evalueren van nieuwe vormen van (publiek-privaat) opdrachtgeverschap en het formuleren van kwaliteitsgaranties (PPP)
- Door het stimuleren van maatschappelijk relevante ideeën en inspiraties tot mogelijke beleidsintenties. (BWMSTR Label)
- Door het sturen van maatschappelijk belangrijke projecten en processen en het leveren van (ongevraagd) advies (Strategisch Advies)
- Door het nastreven van een maximaal openheid en zichtbaar via de werking van het Atelier Bouwmeester en een nieuwe website met een digitaal archief 

Lees nu reeds meer over de brede werking van het Team Vlaams Bouwmeester
in deze downloadbare nota (pdf)
of op de volgende pagina 
 
Verder kan u ons volgen via  Twitter (@atelierBWMSTR) en  Facebook (facebook.com/AtelierBouwmeester)
lees het volledige artikel

Debat toekomst Vlaams Bouwmeester en architectuur in VlaanderenOp 18 september zal er in deSingel in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut een eerste publiek debat plaatsvinden omtrent de toekomst van het Vlaams Bouwmeesterschap en de architectuur in Vlaanderen.
pontes.be

Ontwerpers gezocht voor het nieuw crematorium te Lommel.Het Team Vlaams Bouwmeester brengt graag de opdracht voor een nieuw crematorium te Lommel, onder de aandacht van ontwerpers.

Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2014De Prijs Bouwmeester was tot heden de jaarlijkse prijs van de Vlaamse Overheid voor inspirerend opdrachtgeverschap bij de realisatie van hoogstaande stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten in Vlaanderen. Vanaf 2014 zal de Prijs Bouwmeester officieel omgevormd worden tot de tweejaarlijkse Prijs Wivina Demeester voor excellent Bouwheerschap.

Open Oproep 28 is verschenen.Isnchrijvingen voor Open Oproep 28 zijn afgesloten
meer nieuws